23 67 77 55 sund@birgittecetti.dk

Fakta om overvægt

Overvægte har en øget sygelighed, øget dødelighed, dårlig trivsel samt er udsat for social udstødelse og diskrimination. De mest kendte livsstilssygdomme grundet overvægt er: diabetes, forhøjet blodtryk, blodpropper og forhøjet kolesteroltal. Overvægtige har i mange tilfælde sociale udfordringer og er hæmmet af manglende overskud, selvtillid og selvværd.

Fakta:

  • 47% af den danske befolkning er overvægtige dvs. har et BMI på 25 eller derover
  • 13% af den danske befolkning er svært overvægtige dvs. de har et BMI på mere end 30

BMI for en normalvægtig: 18,5-29,9